Provincie Flevoland - Jaarstukken 2023

Welkom bij de digitale versie van de Jaarstukken 2023. In de jaarstukken leggen wij verantwoording af over de doelen die in 2023 zijn bereikt, welke activiteiten wij daarvoor hebben ondernomen en wat dat heeft gekost. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en voorgeschreven paragrafen) en de jaarrekening. Wij nodigen u van harte uit deze jaarstukken te lezen.

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 12:22:35 met de export van 05/22/2024 12:14:29