Jaarrekening

Overzicht baten en lasten in de jaarrekening

2.1 Detaillering baten en lasten per programma

Onderstaande tabellen geven per programma de lasten, baten en saldi voor het jaar 2023 weer. De programma's zijn onderverdeeld naar programmaonderdelen, een specificatie hiervan vindt u terug in het programmaplan.

Tabel 2.1: Lasten per programma

Lasten per programma

Rekening 2022

Begroting 2023 ontwerp

Begroting 2023 na wijziging

Rekening 2023

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

11.429

12.726

15.196

10.760

4.436

2 Landbouw, visserij en natuur

21.145

33.000

36.132

33.249

2.883

3 Economie

7.372

13.236

15.315

8.058

7.257

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

10.606

11.245

12.039

11.069

970

5 Energie, duurzaamheid en milieu

11.271

12.894

16.620

14.754

1.866

6 Mobiliteit

63.744

72.828

78.715

78.277

437

7 Vernieuwend bestuur

64.525

76.291

78.348

71.144

7.204

Lasten

190.091

232.220

252.365

227.311

25.053

Stortingen in reserves

62.196

32.107

57.113

64.164

-7.051

Lasten inclusief toevoegingen reserves

252.287

264.327

309.478

291.474

18.003

x € 1.000

Tabel 2.2: Baten per programma

Baten per programma

Rekening 2022

Begroting 2023 ontwerp

Begroting 2023 na wijziging

Rekening 2023

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

-1.544

-576

-2.571

-2.165

-405

2 Landbouw, visserij en natuur

-2.991

-6.763

-7.379

-9.600

2.221

3 Economie

-1.782

-1.707

-2.857

-3.274

417

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

-754

-378

-378

-551

173

5 Energie, duurzaamheid en milieu

-3.052

-2.682

-4.288

-2.998

-1.290

6 Mobiliteit

-9.055

-8.847

-11.115

-12.028

913

7 Vernieuwend bestuur

-204.090

-203.201

-214.821

-217.724

2.903

Baten

-223.266

-224.154

-243.408

-248.341

4.932

Onttrekkingen aan reserves

-41.575

-40.173

-66.069

-56.209

-9.860

Baten inclusief onttrekkingen reserves

-264.842

-264.327

-309.478

-304.550

-4.928

x € 1.000

Tabel 2.3: Saldo van baten en lasten per programma

Saldo lasten en baten per programma

Rekening 2022

Begroting 2023 ontwerp

Begroting 2023 na wijziging

Rekening 2023

Verschil

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

9.885

12.150

12.625

8.594

4.031

2 Landbouw, visserij en natuur

18.154

26.237

28.753

23.649

5.105

3 Economie

5.590

11.529

12.458

4.785

7.674

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

9.853

10.867

11.661

10.518

1.142

5 Energie, duurzaamheid en milieu

8.219

10.212

12.332

11.756

576

6 Mobiliteit

54.689

63.981

67.600

66.249

1.351

7 Vernieuwend bestuur

-139.565

-126.910

-136.473

-146.580

10.107

Saldo lasten en baten

-33.175

8.066

8.956

-21.029

29.985

Stortingen in reserves

62.196

32.107

57.113

64.164

-7.051

Onttrekkingen aan reserves

-41.575

-40.173

-66.069

-56.209

-9.860

Gerealiseerd resultaat (- = overschot)

-12.554

0

0

-13.075

13.075

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 12:22:35 met de export van 05/22/2024 12:14:29