Economie

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2020

2021

2022

Streef-
cijfer
2023

Rekening
2023

Lelystad
Airport/OMLA

Maximaal rendement uit de aan Lelystad Airport gerelateerde gebiedsontwikkeling:

25%

30%

30%

30%

30%

  • Uitgifte Lelystad Airport Businesspark                 

Toelichting: In totaal 100 hectare uit te geven terrein

35%

50%

50%

60%

60%

  • Met gebiedspartners uitgevoerde innovatie-, duurzaamheids- en talentontwikkelingsprojecten.

Toelichting: duurzame waterketen, energie-neutraliteit, biodiversiteit, toekomstbestendige luchthavenomgeving

20%

30%

30%

45%

45%

Flevokust
Haven

Operationele multimodale overslaghaven Flevokust Haven

-

50%

100%

100%

100%

Besluitvorming
spooraansluiting/overslagperron

-

50%

100%

100%

100%

Noordelijk
Flevoland

De Maritieme Servicehaven is
gereed voor ondernemers om
hun bedrijfspanden te
realiseren:

- planologisch mogelijk

25%

90%

100%

100%

100%

- aanbesteding afgerond

25%

100%

40%

- fysiek gerealiseerd
Toelichting: kostenstijgingen maakten het noodzakelijk om het investeringskrediet te verhogen en de afronding van de privaatrechtelijke overeenkomsten heeft een langere doorlooptijd gekend dan verwacht

0%

10%

0%

Uitvoering Regiodeal

35%

35%

35%

50%

Realisatie maritieme campus
*subsidieplafond is verhoogd

25%

25%

115%*

60%

Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland
* subsidieplafond is verhoogd

60%*

95%

125%*

123%

125%

Pilot Herstructurering IJsselmeervisserij

30%

50%

75%

100%

100%

De vorming van het Mobiliteit Infrastructuur Test Centrum (MITC) is in 2025 gerealiseerd: de nieuwe testbaan van RDW in Marknesse is operationeel en er is een krachtig, breed cluster van bedrijven en kennisinstellingen betrokken bij het MITC. De MITC campus en de nieuwe testomgeving DigiCity bieden ruimte aan bedrijven die zich met innovaties op het vlak van slimme, duurzame en veilige mobiliteit bezighouden

10%

10%

10%

10%

Economisch Programma

Toegekende aanvragen Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland  
Bron: Provincie Flevoland o.b.v. monitoring Horizon

125

94

78

120

114

Vestigingen van snelgroeiende bedrijven in Flevoland.
Bron: LISA*
Toelichting: Beleidsdoelstelling ‘Meer groeiende bedrijven’ – Economisch Programma

298

265

273

n.b.*

290

* Vanaf 2022 wordt LISA als bron gehanteerd i.p.v. het CBS. Hiermee kan actuelere data worden gepresenteerd (CBS-data loopt een jaar achter). De cijfers zijn met terugwerkende kracht (voor voorgaande jaren) aangepast.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2020

2021

2022

Streef-
cijfer
2023

Rekening 2023

Bruto Regionaal Product

Percentage toename van het Bruto Binnenlands Product Flevoland/Bruto Regionaal Product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar.

-2,3%

7,2%

4,3%

> 2%

      0,9%*

Werk-gelegen-heid

Percentage banen ten opzichte van de totale beroepsbevolking

74,7%

75%

76,2%

≥ 76,2%

76,8%

* Betreft een voorlopig cijfer van het CBS

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 12:22:35 met de export van 05/22/2024 12:14:29