Economie

Verbonden partij(en)

Horizon B.V. is door de provincie opgericht en opereert als de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. Het doel van de vennootschap is het versterken van de economische structuur en het stimuleren van de werkgelegenheid in provincie Flevoland. De provincie is enig aandeelhouder in Horizon. De vennootschap is aandeelhouder in diverse Flevolandse fondsen, zoals het 'MKB Fonds Flevoland B.V.', het 'Technofonds Flevoland B.V.' en 'De Aanjager B.V.'. Met deze fondsen worden Flevolandse bedrijven ondersteund.

Het 'Technologisch MKB Innovatie Proof of Concept Fonds Flevoland B.V.' is door de provincie opgericht. Deze vennootschap heeft als doel om (gebruikmakend van middelen uit het 'Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Rijks cofinanciering') via participaties en/of (achtergestelde) converteerbare leningen te voorzien in een deel van de financieringsbehoefte van Flevolandse innovatieve MKB-ondernemingen. De provincie heeft een aandeel van € 1 in het fonds en is daarmee 100% eigenaar van deze entiteit.

In 2021 is het 'Groeifonds Flevoland' officieel opgericht, samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarmee heeft Horizon ook officieel de ‘ROM-status’ gekregen. In samenwerking met het ministerie van EZK is er in 2022 een extra luik in het Groeifonds Flevoland gemaakt waarin aanvullende middelen zijn gestort, waardoor het mogelijk is om kleinere leningen te verstrekken en daarmee te voorzien in een behoefte van ondernemers in hun groeiambitie. Vanwege de ROM-status krijgt Horizon jaarlijks een exploitatiesubsidie vanuit het ministerie van EZK.

Via onze participatie in de verbonden partijen OMALA N.V. en Airport Garden City C.V. (AGC) hebben wij directe invloed op de ontwikkelingen rondom Lelystad Airport om de sociaal-economische, infrastructurele, innovatie- en duurzaamheidsdoelstellingen van deze ontwikkeling te realiseren.

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 12:22:35 met de export van 05/22/2024 12:14:29