Vernieuwend bestuur

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2020

2021

2022

Streef- cijfer 2023

Rekening 2023

Gemeenten onder preventief financieel toezicht

Aantallen gemeenten onder preventief toezicht

0

0

0

0

0

Opkomst bij verkiezingen

De opkomstcijfers van verkiezingen Tweede Kamer/Provinciale Staten/ gemeenteraden weergegeven in percentage kiezers/ stemgerechtigden

n.v.t.

75,4% (TK)

n.v.t.

54% (PS)

52% (PS)

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 12:22:35 met de export van 05/22/2024 12:14:29